Jahresprogramm 2023

Datum

Anlass

Zuständigkeit

25. März

Frühlings MWK

AMMV

15. April

Techn Anlass / JMF-Modul

Stefan Landolt

18. Mai

Brünigfeier VSMMV

17. Juni

DV VSMMV

VSMMV

30.06. / 01.07.

Zweitagesfahrt

Stefan Landolt

16. Juli Ausflug für Daheimgebliebene Karin Schmidli

23. August

Motf-Schiessen Densbüren AMMV
15. / 16. September

Hochgebirgstour (HGT) 1,5

AMMV

23. September

Fahrtrainingskurs FTK / JMF-Modul (SA)

Stefan Landolt

11. November PTLK

VSMMV

25. November Chlaushock / JMF-Abend Karin Schmidli

02. Dezember

Ei zG Berner Distanzmarsch Peter Niggli

01. März 2024

Generalversammlung Peter Niggli
 
 
 
 

 

Jungmotorfahrerkurse (Region 3)

Informationsanlass: 26. November 2022 in Emmen

Kurs A: 24. bis 26. Juni 2023 in Emmen

Kurs B: 27. bis 29. Juni 2023 in Emmen

Anmeldung unter: vsmmv.ch

Anmeldung für einen Anlass

Anlass

Teilnehmer

Militärische Fahrberechtigung